A Quantior Group Company

Čistenie dielov ultrazvukovým kúpeľom

Tento viacúčelový ultrazvukový kúpeľ sa používa na čistenie mechanických častí v priemysle:

  • Odstraňuje olej
  • Odstraňuje hrdzu
  • Odstraňuje farbu