A Quantior Group Company

Vysokotlakové odmasťovacie zariadenie

Umývanie do 80 barov

Pracie prostriedky

  • Dvojitý sací filter čerpadla 500µ
  • Pretlakový bezpečnostný okruh s kontrolným manometrom
  • Tlaková umývacia lanka s tlakom 80 barov a prietokom 15 l/mn
  • Nastaviteľný tlak od 3 do 80 barov
  • Regulácia tlaku vysokotlakového čerpadla s bezpečnostnou kontrolou
  • Bezpečnostný mikrospínač na otváranie dverí
  • Vysokokvalitné rukavice NEOPRENE l: 600 mm odolné voči teplote a tlaku
  • Inštalácia fúkacieho vzduchového noža namiesto trysky na čistenie skla